Seite wählen
Wróć

Sole do kąpieli

Jakie korzyści przyniesie twojej skórze stosowanie soli do kąpieli?

Kąpiel z dodat­kiem spec­jalnej soli zapewni ciału relaks, a także wspo­może rege­nerację sił. Często sprzyja także sprzyjać leczeniu skóry. Sole kąpie­lowe są produk­tami przys­tęp­nymi cenowo i za ich pomocą możesz wykonać łatwe zabiegi pielęgna­cyjne w domowym zaciszu. Można także stworzyć własną mies­zankę soli do kąpieli i solanek.

1. Rodzaje soli do kąpieli

Stosuje się wiele odmian soli do kąpieli. Różnią się one pod względem gatunku, właści­wości, a także zapachu. Do najpow­s­zech­niej stoso­wanych soli zaliczamy:

Sól hima­la­jska – wyróżnią ją jasnoróżowy kolor. Dzięki zawartym w soli hima­la­js­kiej mikro i makro­ele­mentom kąpiele z dodat­kiem tej soli mają dobro­c­zynny wpływ na naszą skórę a także na cały orga­nizm. Minerały rozpuszc­zają się w wodzie i poprzez pory skórne wnikają do naszego orga­nizmu i przy­spies­zają wydalanie toksyn. Kąpiel solan­kowa działa odtru­wa­jąco na nasz orga­nizm i poprawia kondycję naszej skóry. Przy­spiesza procesy gojenia i łagodzi problemy dermatologiczne.

Sól z Morza Mart­wego – pozys­kuje się ją z wody Morza Mart­wego poprzez odpa­rowanie. Ta sól jest bogata w żelazo, mangan, magnez, potas i wiele innych mikro i makro­ele­mentów. Podczas kąpieli te pier­wiastki są absor­bo­wane przez naszą skórę i dzięki temu poprawia się jej wygląd i kondycja.

Sól z Morza Śród­ziem­nego – jest to wysoko mine­ra­lizowana gruba sól morska w białym kolorze.

Sole do kąpieli mogą być drobno lub grub­o­ziar­niste ale więks­zość z nich dobrze i szybko rozpuszcza się w wodzie. Niek­tóre sole szcze­gólnie drob­no­ziar­niste można wykor­zystać również do peelingu całego ciała. Wyst­arczy ją wymieszać z odro­biną olejku pielęgna­cy­j­nego, a następnie spłukać.

2. Korzyści płynące ze stosowania soli do kąpieli

Sole do kąpieli nie tylko działają relak­su­jąco – zapew­niają one również zaska­ku­jąco wiele innych korzyści. Przy­kła­dowo, kąpiele w soli z Morza Martwego:

  • • relak­sują i odprężają
  • • popra­wiają wygląd i kondycję skóry,
  • • łagodzą problemy derma­to­lo­giczne (trądzik, atopowe zapa­lenie skóry, łuszc­zyca, grzybice)
  • • zmnie­js­zają pocenie się,
  • • przy­c­zy­niają się do likwi­dacji napięcia i bólu mięśni.

Sól morska dosko­nale wygładza skórę i usuwa z jej powierzchni martwe komórki.
Stoso­wanie soli do kąpieli poprawia słabe krążenie, niwe­luje sztyw­ność mięśni i objawy zapa­lenia stawów.
Przy­najm­niej raz w tygodniu warto zafun­dować sobie kąpiel z dodat­kiem soli. Ponadto za pomocą soli możesz zafun­dować sobie niezwykłą sesję aroma­ter­a­peu­ty­czną. Wyst­arczy jedynie dobrać odpo­wiednio do włas­nych prefe­rencji sól o przy­jemnym zapachu na przy­kład z dodat­kiem lawendy, nagietka czy płatków róży.

Więcej rozmai­tych soli do kąpieli znajd­ziesz tutaj

Kontaktieren Sie uns

Geben Sie das ungefähre Filmmaterial des Objekts ein und verlassen Sie den Kontakt – Wir antworten nach einer Weile!    m2