Zaznacz stronę
Wróć

Sole do kąpieli

Jakie korzyści przyniesie twojej skórze stosowanie soli do kąpieli?

Kąpiel z dodat­kiem specjalnej soli zapewni ciału relaks, a także wspo­może rege­ne­rację sił. Często sprzyja także sprzyjać leczeniu skóry. Sole kąpie­lowe są produk­tami przy­stęp­nymi cenowo i za ich pomocą możesz wykonać łatwe zabiegi pielę­gna­cyjne w domowym zaciszu. Można także stwo­rzyć własną mieszankę soli do kąpieli i solanek.

1. Rodzaje soli do kąpieli

Stosuje się wiele odmian soli do kąpieli. Różnią się one pod względem gatunku, właści­wości, a także zapachu. Do najpow­szech­niej stoso­wa­nych soli zaliczamy:

Sól hima­lajska – wyróżnią ją jasno­ró­żowy kolor. Dzięki zawartym w soli hima­laj­skiej mikro i makro­ele­mentom kąpiele z dodat­kiem tej soli mają dobro­czynny wpływ na naszą skórę a także na cały orga­nizm. Mine­rały rozpusz­czają się w wodzie i poprzez pory skórne wnikają do naszego orga­nizmu i przy­spie­szają wyda­lanie toksyn. Kąpiel solan­kowa działa odtru­wa­jąco na nasz orga­nizm i poprawia kondycję naszej skóry. Przy­spiesza procesy gojenia i łagodzi problemy dermatologiczne.

Sól z Morza Martwego – pozy­skuje się ją z wody Morza Martwego poprzez odpa­ro­wanie. Ta sól jest bogata w żelazo, mangan, magnez, potas i wiele innych mikro i makro­ele­mentów. Podczas kąpieli te pier­wiastki są absor­bo­wane przez naszą skórę i dzięki temu poprawia się jej wygląd i kondycja.

Sól z Morza Śród­ziem­nego – jest to wysoko mine­ra­li­zo­wana gruba sól morska w białym kolorze.

Sole do kąpieli mogą być drobno lub grubo­ziar­niste ale więk­szość z nich dobrze i szybko rozpuszcza się w wodzie. Niektóre sole szcze­gólnie drob­no­ziar­niste można wyko­rzy­stać również do peelingu całego ciała. Wystarczy ją wymie­szać z odro­biną olejku pielę­gna­cyj­nego, a następnie spłukać.

2. Korzyści płynące ze stosowania soli do kąpieli

Sole do kąpieli nie tylko dzia­łają relak­su­jąco – zapew­niają one również zaska­ku­jąco wiele innych korzyści. Przy­kła­dowo, kąpiele w soli z Morza Martwego:

  • • relak­sują i odprężają
  • • popra­wiają wygląd i kondycję skóry,
  • • łagodzą problemy derma­to­lo­giczne (trądzik, atopowe zapa­lenie skóry, łusz­czyca, grzybice)
  • • zmniej­szają pocenie się,
  • • przy­czy­niają się do likwi­dacji napięcia i bólu mięśni.

Sól morska dosko­nale wygładza skórę i usuwa z jej powierzchni martwe komórki.
Stoso­wanie soli do kąpieli poprawia słabe krążenie, niwe­luje sztyw­ność mięśni i objawy zapa­lenia stawów.
Przy­naj­mniej raz w tygo­dniu warto zafun­dować sobie kąpiel z dodat­kiem soli. Ponadto za pomocą soli możesz zafun­dować sobie niezwykłą sesję aroma­te­ra­peu­tyczną. Wystarczy jedynie dobrać odpo­wiednio do własnych prefe­rencji sól o przy­jemnym zapachu na przy­kład z dodat­kiem lawendy, nagietka czy płatków róży.

Więcej rozma­itych soli do kąpieli znaj­dziesz tutaj

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2