Vyberte stránku
Wróć

Sole do kąpieli

Jakie korzyści przyniesie twojej skórze stosowanie soli do kąpieli?

Kąpiel z dodat­kiem specjalnej soli zapewni ciału relaks, a także wspo­może rege­ne­rację sił. Często sprzyja także sprzyjać leczeniu skóry. Sole kąpie­lowe są produk­tami przystęp­nymi cenowo i za ich pomocą możesz wykonać łatwe zabiegi pielęg­na­cyjne w domowym zaciszu. Można także stworzyć własną mies­zankę soli do kąpieli i solanek.

1. Rodzaje soli do kąpieli

Stosuje się wiele odmian soli do kąpieli. Różnią się one pod względem gatunku, właś­ciwości, a także zapachu. Do najpows­zech­niej stosowa­nych soli zaliczamy:

Sól hima­lajska – wyró­żnią ją jasnoró­żowy kolor. Dzięki zawartym w soli hima­laj­skiej mikro i makro­ele­mentom kąpiele z dodat­kiem tej soli mają dobro­c­zynny wpływ na naszą skórę a także na cały orga­nizm. Mine­rały rozpusz­c­zają się w wodzie i poprzez pory skórne wnikają do naszego orga­nizmu i przy­spie­s­zają wyda­lanie toksyn. Kąpiel solan­kowa działa odtru­wa­jąco na nasz orga­nizm i poprawia kondycję naszej skóry. Przy­spiesza procesy gojenia i łagodzi problemy dermatologiczne.

Sól z Morza Martwego – pozys­kuje się ją z wody Morza Martwego poprzez odpa­rowanie. Ta sól jest bogata w żelazo, mangan, magnez, potas i wiele innych mikro i makro­ele­mentów. Podczas kąpieli te pierwi­astki są absor­bowane przez naszą skórę i dzięki temu poprawia się jej wygląd i kondycja.

Sól z Morza Śród­zi­em­nego – jest to wysoko mine­ra­li­zowana gruba sól morska w białym kolorze.

Sole do kąpieli mogą być drobno lub grubo­zi­ar­niste ale więks­zość z nich dobrze i szybko rozpuszcza się w wodzie. Niek­tóre sole szcze­gólnie drob­no­zi­ar­niste można wykor­zystać również do peelingu całego ciała. Wystarczy ją wymie­szać z odro­biną olejku pielęg­na­cyj­nego, a następnie spłukać.

2. Korzyści płynące ze stosowania soli do kąpieli

Sole do kąpieli nie tylko dzia­łają relak­su­jąco – zapew­niają one również zaska­ku­jąco wiele innych korzyści. Przy­kła­dowo, kąpiele w soli z Morza Martwego:

  • • relak­sują i odprężają
  • • popra­wiają wygląd i kondycję skóry,
  • • łagodzą problemy derma­to­lo­giczne (trądzik, atopowe zapa­lenie skóry, łusz­c­zyca, grzybice)
  • • zmniej­szają pocenie się,
  • • przy­c­zy­niają się do likwi­dacji napięcia i bólu mięśni.

Sól morska dosko­nale wygładza skórę i usuwa z jej powierzchni martwe komórki.
Stosowanie soli do kąpieli poprawia słabe krążenie, niweluje szty­w­ność mięśni i objawy zapa­lenia stawów.
Przy­najm­niej raz w tygodniu warto zafun­dować sobie kąpiel z dodat­kiem soli. Ponadto za pomocą soli możesz zafun­dować sobie niezwykłą sesję aroma­te­ra­pe­u­ty­czną. Wystarczy jedynie dobrać odpowiednio do włas­nych prefe­rencji sól o przy­jemnym zapachu na przy­kład z dodat­kiem lawendy, nagi­etka czy płatków róży.

Więcej rozmai­tych soli do kąpieli znajd­ziesz tutaj

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2