Informacje — Zakupy

Informacje — Zakupy

Sklep inter­ne­towy z eko produk­tami! Zapra­szamy na zakupy – solnysklep.pl Sklep inter­ne­towy w ekolo­gicz­nymi produk­tami. Produkty SPA & Well­ness. Sole z całego świata. Produkty z Morza Martwego i Morza Czar­nego. Lampy solne z najczyst­szej na świecie soli...
Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Wiele osób, które odwie­dzały grotę solną, solny pokój inha­la­cyjny czy też solną saunę, zada­wało sobie i nam pytanie: jak to jest zbudo­wane? Uchy­limy zatem rąbka tajem­nicy. Jednym z podsta­wo­wych solnych mate­riałów budow­la­nych jaki stosu­jemy do budowy grot,...
DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Inwe­stu­jemy w Waszą przy­szłość Wdro­żenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Solana Deve­lop­ment sp. z o.o. sp.k. Nazwa Bene­fi­cjenta „Solana Deve­lop­ment sp. z o.o.” spółka koman­dy­towa Wartość projektu 467 370,55 PLN Udział Unii...