Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony inter­ne­towej to: https://solana.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedza­jący witrynę zostawia komen­tarz, zbieramy dane widoczne w formu­larzu komen­towania, jak i adres IP odwiedza­jącego oraz podpis jego przeglą­darki jako pomoc przy wykry­waniu spamu.

Zanon­i­mi­zowany ciąg znaków stwor­zony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Poli­tyka prywat­ności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komen­tarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zare­je­strowanym użytkown­ikiem i wgry­wasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedza­jący stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokaliza­cyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony inter­ne­towej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kole­jnych komen­tarzy powyższe infor­macje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogu­jesz się na tej witrynie, utworzymy tymcza­sowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglą­darka akcep­tuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzu­cone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzeb­nych do zapisu twoich infor­macji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygod­niach. Jeśli wylogu­jesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmody­fiku­jesz albo opub­liku­jesz artykuł, w twojej przeglą­darce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na iden­ty­fikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osad­zone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osad­zone treści z innych witryn zachowują się analog­icznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać infor­macje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i moni­torować twoje inter­akcje z osad­zonym mate­ri­ałem, włączając w to śledzenie twoich inter­akcji z osad­zonym mate­ri­ałem jeśli posi­adasz konto i jesteś zalo­gowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komen­tarz, jego treść i metadane będą prze­chowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoz­nawać i zatwierdzać kolejne komen­tarze automaty­cznie, bez wysyłania ich do każdo­ra­zowej moderacji.

Dla użytkown­ików którzy zare­je­strowali się na naszej stronie inter­ne­towej (jeśli tacy są), prze­chowu­jemy również infor­macje osobiste wprowad­zone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje infor­macje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Admin­is­tra­torzy strony również mogą przeglądać i mody­fikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komen­tarze w tej witrynie, możesz zażądać dostar­czenia pliku z wyek­sportowanym kompletem twoich danych osobistych będą­cych w naszym posi­adaniu, w tym całość tych dostar­c­zonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posi­adaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zoblig­owani zachować ze względów admin­is­tra­cyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­tarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automaty­cznej usługi wykry­wania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji