Tężnie solne

Tężnie solne

Tężnie solne (solan­kowe) począt­kowo służyły produkcji soli jadalnej. Dzisiaj zmie­niły swoje prze­zna­czenie i wyko­rzy­stu­jemy ich dobro­czynne dzia­łanie, umiesz­czając je w hote­lach, parkach i stre­fach odpo­czynku. Tężnie solne są już nie tylko...