Zaznacz stronę

   Wanna SPA 

   z hydromasażem

   OKA DESIGN

OKA Design. Czysta linia, nowoczesny kształt

 

Desi­gnerska linia mode­lowa  naszych wanien z hydro­ma­sażem OKA. Zapro­jek­to­wana od podstaw przez archi­tekta Ondreja Kame­nic­ky­’ego. Z pewno­ścią  przy­cią­gnie uwagę gład­kimi bocz­nymi pane­lami w ciekawej kolo­ry­styce i fakturze. Jednak nie tylko twoje oczy będą czerpać przy­jem­ność z oglą­dania tej wanny SPA z hydro­ma­sażem. Ergo­no­miczne i prze­my­ślane rozmiesz­czenie dysz powietrz­nych zawsze zapewni bardzo skuteczny masaż Twojego ciała i pozwali cieszyć się niczym nieza­kłó­conym relaksem. Wszystkie wanny są wystar­cza­jąco prze­stronne, nawet dla osób o wyższym wzroście.

OKA 1 AMETHYST

 •  osoby
 • 2 miejsca leżące
 • wymiar 200 x 100/150 x 206,2/78 cm wysokość

 

OKA 2 NEPHRITE 

 • 3 osoby
 • 1 miejsce leżące
 • wymiar 216 x 160 x 78 cm wysokość

 

OKA 3 SAPPHIRE

 • 5 osób
 • 1 miejsca leżące
 • wymiar 210 x 180 x 93 cm wysokość

OKAONYX

 • 5 osób
 • 2 miejsca leżące
 • wymiar 200 x 200 x 93 cm wysokość

OKA 5 ALMANDINE

 • 5 osób
 • 2 miejsca leżące
 • wymiar 220 x 220 x 93 cm wysokość

Wanny Hanscraft, których dystry­bu­torem w Polsce jesteśmy, zostały wybrane przez nas ze względu na inno­wa­cyjną i nowo­czesną tech­no­logię, niepo­wta­rzalny i wyjąt­kowy design, a przede wszystkim najwyższą jakość. Wanny nasze (SPA z hydro­ma­sażem, jacuzzi, wanny ogro­dowe) są luksu­sowe, ale staramy się, aby były dostępne dla szero­kiego grona naszych klientów, dla których budu­jemy i dostar­czamy inne elementy stref SPAgroty solne, sauny fińskie i solne, tężnie solne i pokoje inha­la­cyjne tlenowe i solne.

Piękna i bezu­ster­kowo dzia­ła­jąca wanna Spa z hydro­ma­sażem to nie tylko komfort i możli­wość szyb­szej rege­ne­racji orga­nizmu po wysiłku i ciężkim dniu pracy, ale przede wszystkim dosko­nały odpo­czynek dla całej Rodziny.

Trochę o naszych wannach i dostępnych modelach

OKA Design — 5 modeli wanien — tutaj właśnie jesteś

HC Design — 8 modeli wanien

CELTIC SPAS — 7 modeli wanien

PLUG&PLAY — 3 modele wanien

Wanna SPA — pokrywa/pokrycia termoizolacyjne

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą — wanny SPA, wanny ogro­dowe, jacuzzi i wanny z hydro­ma­sażem — wiele nazw, ale jeden produkt.

Zapra­szamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­no­wania” Państwa wanny.