Zaznacz stronę

   Wanna jacuzzi

   z hydromasażem

   HC DESIGN

HC Design. Kategoria premium dla wymagających

 

Eleganckie zaokrą­glone krawę­dzie, luksu­sowe wypo­sa­żenie  i precyzja w najmniej­szym szcze­góle — praw­dziwa wanna SPA z hydro­ma­sażem. Charak­te­ry­styczne cechy wanien z serii HC pozwa­lają cieszyć oko i dopa­sować je wszę­dzie gdzie tylko sobie Państwo zama­rzycie. Ich ergo­no­miczny kształt zapewnia Twojemu ciału maksy­malny komfort i skuteczny masaż hydro­te­ra­peu­tyczny, a głęboki bas prze­niesie Was na salę koncer­tową ulubionej kapeli. Zapra­szamy do relaksu na najwyż­szym poziomie. Wanna SPA z hydro­ma­sażem, jacuzzi, wanna ogro­dowa. Co tylko Sobie Państwo życzą. . Wszystkie wanny są wystar­cza­jąco prze­stronne, nawet dla osób o wyższym wzroście.

HC 1 — wanna SPA

 

 • 5 osób
 • 1 miejsca leżące
 • wymiar 200 x 200 x 93 cm wysokość

 

HC 2 wanna SPA

 

 

 • 4 osoby
 • 2 miejsce leżące
 • wymiar 200 x 200 x 93 cm wysokość

 

HC 3 wanna SPA

 • 5 osób
 • 1 miejsca leżące
 • wymiar 210 x 180 x 93 cm wysokość

HC 4 wanna SPA

 

 

 • 5 osób
 • 2 miejsca leżące
 • wymiar 200 x 200 x 93 cm wysokość

HC 5 wanna SPA

 • 5 osób
 • 2 miejsca leżące
 • wymiar 220 x 220 x 93 cm wysokość

HC 6 wanna SPA

 • 5 osób
 • 2 miejsca leżące
 • wymiar 220 x 220 x 93 cm wysokość

HC 7 wanna SPA

 • 5 osób
 • 2 miejsca leżące
 • wymiar 220 x 220 x 93 cm wysokość

HC 8 wanna SPA

 • 5 osób
 • 2 miejsca leżące
 • wymiar 220 x 220 x 93 cm wysokość

Wanny Hanscraft, których dystry­bu­torem w Polsce jesteśmy, zostały wybrane przez nas ze względu na inno­wa­cyjną i nowo­czesną tech­no­logię, niepo­wta­rzalny i wyjąt­kowy design, a przede wszystkim najwyższą jakość. Wanny nasze (SPA z hydro­ma­sażem, jacuzzi, wanny ogro­dowe) są luksu­sowe, ale staramy się, aby były dostępne dla szero­kiego grona naszych klientów, dla których budu­jemy i dostar­czamy inne elementy stref SPAgroty solne, sauny fińskie i solne, tężnie solne i pokoje inha­la­cyjne tlenowe i solne.

Piękna i bezu­ster­kowo dzia­ła­jąca wanna Spa z hydro­ma­sażem to nie tylko komfort i możli­wość szyb­szej rege­ne­racji orga­nizmu po wysiłku i ciężkim dniu pracy, ale przede wszystkim dosko­nały odpo­czynek dla całej Rodziny.

Trochę o naszych wannach i dostępnych modelach

OKA Design — 5 modeli wanien

HC Design — 8 modeli wanien — tutaj właśnie jesteś

CELTIC SPAS — 7 modeli wanien

PLUG&PLAY — 3 modele wanien

Wanna SPA — pokrywa/pokrycia termoizolacyjne

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą — wanny SPA, wanny ogro­dowe, jacuzzi i wanny z hydro­ma­sażem — wiele nazw, ale jeden produkt.

Zapra­szamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­no­wania” Państwa wanny.