Wrocławskie Centrum Soli — Grota solna Wrocław

Darmowe wejście

Użytkownicy kart  Multi­sport (BENEFIT SYSTEMS) i Fit Profit, FITFLEX programu OK SYSTEM – wchodzą do groty solnej całkowicie za darmo.

Dla dzieci i opiekunów

Dzieci do trzech lat wchodzą bezpłatnie, powyżej trzech lat płacą za bilet ulgowy. Rodzic lub opiekun wchodzący z dzieckiem poniżej trzech lat płaci za bilet normalny, jeśli dziecko płaci za bilet ulgowy, to opiekun również korzysta z biletu ulgowego.

w

Kontakt

GROTA SOLNA WROCŁAW
ul. Grabiszyńska 241A
tel. 512 469 138
e – mail : wroclaw@solana.pl       

PROSIMY O TELEFONICZNĄ REZERWACJĘILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Godziny otwarcia:
Pn – Pt:     9.00 – 21.00
Sob.    :   10.00 – 20.00
Niedz.  :   10.00 – 19.00

Seanse rozpoczy­nają się o pełnych godz­i­nach
i trwają 45 minut.

Seanse bez dzieci – godz. : 13.00, 14.00, 19.00, 20.00

Cennik:

Bilet normalny – 16 zł
(seanse od godz. 10.00 do godz. 20.00)

Bilet normalny –  14 zł (godz. 9.00)
(seans o godzinie 9.00 bez użycia gener­a­tora solnego)

Bilet ulgowy 10,50zł.
(uczniowie, studenci, emeryci, renciści, dzieci pow. 3 lat)

Karnety:

Karnet normalny 10 wejść + 3 gratis – 139 zł 
Karnet normalny 6 wejść + 2 gratis –  84 zł
Karnet ulgowy 10 wejść + 3 gratis – 99 zł
Karnet ulgowy 6 wejść + 2 gratis – 63 zł.

WSZYSTKIE SEANSE POZA SEANSEM O GODZ. 9.00 ODBYWAJĄ SIĘ Z UŻYCIEM GENERATORA SOLNEGO!

Grota solna SOLANA we Wrocławiu jest grotą z „najwięk­szym doświad­cze­niem” w naszym zbiorze i pier­wszą jaka powstała we Wrocławiu. Od początku jej działal­ności aż po dzisiaj cieszy się niesłab­nącą popu­larnością. Codzi­ennie gościmy w niej kilka­dziesiąt osób prag­ną­cych relaksu, spokoju i odbu­dowania natu­ralnej odporności orga­nizmu. Odwiedzają nas osoby w każdym wieku i naszą dumą jest fakt, iż każda z nich wychodzi z seansu zadowolona! Nasi klienci – tak nowi jak i ci z więk­szym stażem – zawsze mogą liczyć na pomoc i dobre rady przeu­roczych pań recepcjon­istek a w sklepie zaopa­trzyć się w markowe, prozdrowotne i unikalne produkty solne marki SOLANA.

Seanse w grocie solnej SOLANA odby­wają się  z użyciem gener­a­tora solnego (halo­gen­er­a­tora). Jest to zautomaty­zowane urządzenie produku­jące aerozol solny. Wielkość uzyski­wanych cząsteczek aero­zolu to 1 do 5 mikrometrów. Uzysku­jemy przez to mikroklimat podobny do tego jaki panuje w kopal­niach i sztol­niach np. Wieliczce a także nad samym brzegiem morza podczas burzy czy sztormu. Jeden 45 minu­towy seans w naszej grocie odpowiada więc kilkud­niowemu poby­towi nad morzem i to na samej plaży.