Select Page

Salt graduation tower

Tężnie solankowe początkowo służyły produkcji soli jadalnej. Dzisiaj zmieniły swoje przez­naczenie i wyko­rzys­tu­jemy ich dobroczynne działanie, umieszczając je w hotelach, parkach i stre­fach odpoczynku.

Tężnie solankowe są już nie tylko domeną miejs­cowości uzdrowiskowych i często ich symbolem, ale powoli stają się, jak sauny czy baseny, stan­dar­d­owym wyposaże­niem stref Spa i Well­ness. Charak­terysty­czny mikroklimat występu­jący w pobliżu tężni i powi­etrze silnie nasy­cone związkami miner­al­nymi, pozy­ty­wnie wpływa na ogólną poprawę samopoczucia i zdrowie. Tężnia solna na pewno uzupełni, wzbo­gaci i nada bardziej leczniczego i zachę­ca­jącego charak­teru Państwa obiektom. Zapraszamy do zapoz­nania się z naszą ofertą budowy tężni solnej i do kontaktu.

Nasza firma Solana, może pochwalić się ogromną ilością zakońc­zonych z sukcesem projektów i naszym prawie dwudziesto­letnim doświad­cze­niem w pracy z solą i jej wyko­rzys­taniem dla zdrowia i relaksu. Dzięku­jemy za to Państwu.

Tężnie solne lub solankowe, obok groty solnej, pokoju inhala­cyjnego czy sauny solnej, to elementy, które wzmac­niają nasze kompe­tencje i pozwalają nam lepiej służyć i budować Państwa biznes w powiązaniu z naturą i oczeki­wa­niami, coraz bardziej wyma­ga­ją­cych i świadomych Gości.

Dziękując za Państwa zaufanie, zapraszamy do zapoz­nania się z naszą ofertą budowy tężni solnej i kontaktu.

W sprawie szczegółowej oferty, etapów real­izacji i wyma­ganych warunków tech­nicznych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Tężnie solne

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2