Modern Salt Caves

Solana Modern Salt Caves are built from polished salt bricks, tiles or blocks. The forms used in the construc­tion process include salt columns, ceiling brick back­light, salt benches, salt beds in various shapes. The natural colours of the bricks are high­lighted through the use of state-of-the-art lighting systems. LEDRGB or LED strips. This creates impres­sive visual effects.

The floor is constructed from salt bricks, which may be lit up, or tradi­tion­ally from natural rock salt of grain size 5 mm. The ceiling can be in various forms, often with optic fibre, for “starlit sky” effect.

The grad­u­a­tion towers have forms of water­falls, cascades or ultra-modern water walls.

Walo­rami zdrowot­nymi groty solnej są: Walo­rami zdrowot­nymi groty solnej są:

• Silnie ujemnie zjoni­zowane powi­etrze — ujemna jonizacja pozy­ty­wnie wpływa na nasze samopoczucie, koncen­trację i ułatwia zasypianie.

• Aerozol solny unoszący się w powi­etrzu (produkowany przez tężnie solankowe lub/i urządzenia medy­czne – gener­a­tory solne)

Zastosowanie gener­a­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wielkość cząsteczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

Zapraszamy do galerii, aby zobaczyć nasze możli­wości aranża­cyjne i do kontaktu celem omówienia Państwa potrzeb i możli­wości lokalowych.

Groty Solne

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2