Select Page

White Salt Caves

Solana White Salt Caves are constructed from gypsum board elements sprayed over with white rock salt or Dead Sea or Black Sea salt of grain size 0.5 to 3 mm. Another method is covering the walls with rock salt bricks or bricks formed at high-pres­sure from white fine salt. State-of-the-art lighting installed in the cave enables the use of chro­motherapy, which in white caves is much recommended.

Our Clients very often have their own ideas for the inte­rior design of the salt cave. We are ready to meet their expec­ta­tions and construct the salt cave of their dreams. These are usually mixed forms of our basic types of salt caves.

W grotach z białej soli z Morza Martwego silnie ujemnie zjoni­zowane powi­etrze wraz z wypeł­ni­a­jącym wnętrze aero­zolem solnym, będzie dodatkowo wzbo­ga­cone miner­ałami morskiej soli. A pozy­tywne działanie soli karnal­i­towej, błota czy skon­cen­trowanej solanki z Morza Martwego znane jest od wieków.

Zobacz również nasz, posi­ada­jący certy­fikat medy­czny, gener­ator do wytwarzania aero­zolu solnego.

W sprawie szczegółowej oferty, etapów real­izacji i wyma­ganych warunków tech­nicznych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Grota solna

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2