Select Page

Salt Interior Décor

Salt Inte­rior Décor is an inter­esting element of deco­ra­tion of various inte­riors in any SPA. We install Salt Inte­rior Décors, e.g. in relax­ation rooms, and build salt massage cabi­nets, where the walls of a small room are tiled with lit up salt bricks. In a room so filled with nega­tive ions, a relax­ation massage is even more relaxing and healthy.

Dzięki użyciu natu­ral­nych i ekolog­icznych mate­ri­ałów takich jak sól, kamień czy drewno, nasze aranżacje solne staną się Państwa wizytówką i elementem budowania niepow­tarzal­nego klimatu wpraw­ia­jącego w zadowolenie Klientów i Gości. Możemy doskonale dopa­sować się do oczeki­wanego charak­teru Waszych przestrzeni stosując nowoczesne białe cegły solne z soli krys­tal­icznej, czy też rustykalne, ciężkie i ogromne bloki soli himalajskiej.

Other Décors, such as: columns in recep­tion halls, recep­tion desks and coun­ters, and many more you will find at www.solana.pl

W sprawie szczegółowej oferty, etapów real­izacji i wyma­ganych warunków tech­nicznych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2