Wróć

Wanna SPA – pokrywa termoizolacyjna jacuzzi

Pokrycie termoizolacyjne i jego jakość – wanna SPA z hydromasażem

Gwaran­tu­jemy dosko­nałą jakość każdej dost­ar­c­zanej przez nas pokrywy termoi­zo­la­cy­jnej. Możemy to zrobić, ponieważ cała produkcja odbywa się w Europie, a wypo­sażenie i pak maszy­nowy gwaran­tuje powtarz­al­ność i najwyższą jakość. Dodat­kowym atutem jest to że nasze pokrycia termoi­zo­la­cyjne w dużym procencie produ­ko­wane są ręcznie i każdy etap nadzo­ro­wany jest przez doświad­c­z­onych szwaczy. 

Pokrywa termoizolacyjna – detale, które mają znaczenie

Do produkcji używane są tylko najwyższej jakości kompo­nenty. Nici np. to odporne na promie­nio­wanie UV produkty niemieckiej marki AMANN. Można powied­zieć że nawet taki drobiazg, będzie decy­dował o nawet dwukrotnie dłuższej żywot­ności naszego produktu.

Pokrycie termoi­zo­la­cyjne

Duży wybór kolorów, to dosko­nała możli­wość dosto­so­wania pokrywy do otoc­zenia i prefe­rencji użyt­kow­nika. Wybieraj spośród 20 wyso­kiej jakości kolorów. Nie akceptuj braku innych opcji, jeżeli nie chcesz prze­cięt­nego „szarego lub brązo­wego”, zaszalej!!! Tanie chińskie „uniwer­salne“ kolory to nie sposób na elegan­ckie wykońc­zenie Twojej wanny SPA z hydro­ma­sażem. Jeżeli jesteś zwolen­ni­kiem grafitu lub szarości, wybierz świa­domie. Nie pod przy­musem braku możliwości.

Gwaran­tu­jemy, że Twoja pokrywa termoi­zo­la­cyjna będzie wykonana z najwyższej jakości mate­riałów pochod­zą­cych z Hiszpanii z certy­fi­katem UE. Mate­riały te posia­dają najwyższej jakości certy­fi­katy np. UNI EN 222.86 i UNE EN 1021–1:2006. Jak również wiele innych np. certy­fikat prze­jścia testów MSC 61 — test na przy­pa­lenie papierosem. 

Zobacz inne nasze elemnty SPA: łaźni parowejsauny lub odpo­c­zy­walni solnej. Nasza propo­zycja dosko­nale wpisuje się w częstą ostatnio koncepcję rozszer­zenia strefy Well­ness i SPA i uroz­maicenia oferty. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.

Materiał pokryciowy – pokrywa termoizolacyjna wanna SPA

Mate­riał wierzchni posiada certy­fikat ochrony przed promie­nio­wa­niem UV. Ponadto, jest również wodood­porny, również na wodę słoną i przede wszystkim na słońce. Mate­riał jest niepalny, co może mieć znac­zenie przy zasto­so­wa­niach komer­cy­jnych i w obiektach użytecz­ności publicznej.

Detale po raz drugi. Wanna SPA w szczegółach

Wyso­kiej jakości zamek błys­ka­wiczny  – YKK jest jednym czoło­wych świa­towych produ­centów zamków błys­ka­wicz­nych. Kosz­tuje więcej, ale w słońcu wytrzyma dużo i nie będzie się zacinała ani łamał. To kolejny z naszych sekretów na dłuższą żywot­ność pokrywy.

ECO FRIENDLY dla środowiska

Znac­zenie ma  nie tylko zado­wo­lenie z jakości, gwaran­tu­jącej, że nasza pokrywa nie rozpadnie się po kilku pierws­zych latach użyt­ko­wania, ale również pewność, że użyt­ko­wane przez Państwa produkty wytwor­zone zostały z zacho­wa­niem zasad REACH COMPLIANCE i ECO FRIENDLY.
Stoso­wanie mate­riałów odna­wi­al­nych pod kontrolą UE oznacza neutralny ślad węglowy. To wielka różnica w stosunku do produ­centów lub dostawców z Azji, zwłaszcza z Chin. Bądźmy bard­ziej ECO.

Piękna i bezuster­kowo działa­jąca wanna Spa z hydro­ma­sażem to nie tylko komfort i możli­wość szybszej rege­neracji orga­nizmu po wysiłku i ciężkim dniu pracy, ale przede wszystkim dosko­nały odpo­c­zynek dla całej Rodziny i przyjaciół.

Trochę o naszych wannach i dostępnych modelach

OKA Design – 5 modeli wanien

HC Design – 8 modeli wanien

CELTIC SPAS – 7 modeli wanien

PLUG&PLAY – 3 modele wanien

Wanna SPA – pokrywa/pokrycia termoizolacyjne

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapras­zamy do zapoznania się z naszą ofertą – wanny SPA, wanny ogro­dowe, jacuzzi i wanny z hydro­ma­sażem – wiele nazw, ale jeden produkt.

Zapras­zamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­no­wania” Państwa wanny.

Kontaktieren Sie uns

Geben Sie das ungefähre Filmmaterial des Objekts ein und verlassen Sie den Kontakt – Wir antworten nach einer Weile!    m2