Vyberte stránku
Wróć

Wanna SPA — pokrywa termoizolacyjna jacuzzi

Pokrycie termoizolacyjne i jego jakość — wanna SPA z hydromasażem

Gwaran­tu­jemy dosko­nałą jakość każdej dostar­c­zanej przez nas pokrywy termo­i­zo­la­cyjnej. Możemy to zrobić, ponieważ cała produkcja odbywa się w Europie, a wypo­sa­żenie i pak maszy­nowy gwaran­tuje powtar­zal­ność i najwy­ższą jakość. Dodat­kowym atutem jest to że nasze pokrycia termo­i­zo­la­cyjne w dużym procencie produ­kowane są ręcznie i każdy etap nadzo­rowany jest przez doświ­a­d­c­zo­nych szwaczy. 

Pokrywa termoizolacyjna — detale, które mają znaczenie

Do produkcji używane są tylko najwy­ższej jakości kompo­nenty. Nici np. to odporne na promi­e­ni­owanie UV produkty niemiec­kiej marki AMANN. Można powied­zieć że nawet taki drobiazg, będzie decydował o nawet dwukrotnie dłuższej żywot­ności naszego produktu.

Pokrycie termo­i­zo­la­cyjne

Duży wybór kolorów, to dosko­nała możliwość dosto­sowania pokrywy do otoc­zenia i prefe­rencji użyt­kow­nika. Wybieraj spośród 20 wyso­kiej jakości kolorów. Nie akceptuj braku innych opcji, jeżeli nie chcesz prze­cięt­nego „szarego lub brązowego”, zaszalej!!! Tanie chińskie “uniwer­salne” kolory to nie sposób na eleganckie wykońc­zenie Twojej wanny SPA z hydro­ma­sażem. Jeżeli jesteś zwolen­ni­kiem grafitu lub szarości, wybierz świa­domie. Nie pod przy­musem braku możliwości.

Gwaran­tu­jemy, że Twoja pokrywa termo­i­zo­la­cyjna będzie wyko­nana z najwy­ższej jakości mate­ri­ałów pochod­zących z Hiszpanii z certy­fi­katem UE. Mate­riały te posi­a­dają najwy­ższej jakości certy­fi­katy np. UNI EN 222.86 i UNE EN 1021–1:2006. Jak również wiele innych np. certy­fikat przejścia testów MSC 61 — test na przy­pa­lenie papierosem. 

Zobacz inne nasze elemnty SPA: łaźni parowejsauny lub odpo­czy­walni solnej. Nasza propo­zycja dosko­nale wpisuje się w częstą ostatnio koncepcję rozszer­zenia strefy Well­ness i SPA i uroz­mai­cenia oferty. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.

Materiał pokryciowy — pokrywa termoizolacyjna wanna SPA

Mate­riał wierzchni posiada certy­fikat ochrony przed promi­e­ni­owa­niem UV. Ponadto, jest również wodo­od­porny, również na wodę słoną i przede wszystkim na słońce. Mate­riał jest niepalny, co może mieć znac­zenie przy zasto­sowa­niach komer­cyj­nych i w obiek­tach użytecz­ności publicznej.

Detale po raz drugi. Wanna SPA w szczegółach

Wyso­kiej jakości zamek błyska­wiczny  — YKK jest jednym czołowych świa­towych produ­centów zamków błyska­wicz­nych. Kosz­tuje więcej, ale w słońcu wytr­zyma dużo i nie będzie się zaci­nała ani łamał. To kolejny z naszych sekretów na dłuższą żywot­ność pokrywy.

ECO FRIENDLY dla środowiska

Znac­zenie ma  nie tylko zadowo­lenie z jakości, gwaran­tu­jącej, że nasza pokrywa nie rozpadnie się po kilku pierws­zych latach użyt­kowania, ale również pewność, że użyt­kowane przez Państwa produkty wytwor­zone zostały z zachowa­niem zasad REACH COMPLIANCE i ECO FRIENDLY.
Stosowanie mate­ri­ałów odna­wi­al­nych pod kont­rolą UE oznacza neutralny ślad węglowy. To wielka różnica w stosunku do produ­centów lub dosta­wców z Azji, zwłaszcza z Chin. Bądźmy bard­ziej ECO.

Piękna i bezus­ter­kowo dzia­ła­jąca wanna Spa z hydro­ma­sażem to nie tylko komfort i możliwość szyb­szej rege­ne­racji orga­nizmu po wysiłku i ciężkim dniu pracy, ale przede wszystkim dosko­nały odpo­czynek dla całej Rodziny i przyjaciół.

Trochę o naszych wannach i dostępnych modelach

OKA Design — 5 modeli wanien

HC Design — 8 modeli wanien

CELTIC SPAS — 7 modeli wanien

PLUG&PLAY — 3 modele wanien

Wanna SPA — pokrywa/pokrycia termoizolacyjne

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapras­zamy do zapo­znania się z naszą ofertą — wanny SPA, wanny ogro­dowe, jacuzzi i wanny z hydro­ma­sażem — wiele nazw, ale jeden produkt.

Zapras­zamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­nowania” Państwa wanny.

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2