Vyberte stránku

Solné prvky

Solné prvky jsou zají­ma­vými elementy výzdoby různých míst­ností ve SPA zařízeních.
Dodá­váme solné deko­rační prvky např. pro rela­xační míst­nosti nebo stavíme solná masážní studia, což jsou menší míst­nosti se stěnami zhoto­ve­nými z podsvět­le­ných solných cihel. V takto silně záporně ioni­zo­vaném prostředí je rela­xační masáž ještě příjem­nější a zdraví prospěšnější. 

Dzięki użyciu natu­ral­nych i ekolo­gicz­nych mate­ri­ałów takich jak sól, kamień czy drewno, nasze aranżacje solne staną się Państwa wizy­tówką i elementem budowania niepowtar­zal­nego klimatu wpra­wi­a­ją­cego w zadowo­lenie Klientów i Gości. Możemy dosko­nale dopa­sować się do oczekiwa­nego charak­teru Waszych prze­str­zeni stosując nowo­c­zesne białe cegły solne z soli krys­ta­licznej, czy też rusty­kalne, ciężkie i ogromne bloki soli himalajskiej.

Solné prvky jsou zají­ma­vými elementy výzdoby různých míst­ností ve SPA zařízeních.
Dodá­váme solné deko­rační prvky např. pro rela­xační míst­nosti nebo stavíme solná masážní studia, což jsou menší míst­nosti se stěnami zhoto­ve­nými z podsvět­le­ných solných cihel. V takto silně záporně ioni­zo­vaném prostředí je rela­xační masáž ještě příjem­nější a zdraví prospěšnější. 

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2