Vyberte stránku
Wróć

Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Wiele osób, które odwied­zały grotę solną, solny pokój inha­la­cyjny czy też solną saunę, zada­wało sobie i nam pytanie: jak to jest zbudowane? Uchy­limy zatem rąbka tajemnicy.

Jednym z podsta­wowych solnych mate­ri­ałów budowla­nych jaki stosu­jemy do budowy grot, pokoi inha­la­cyj­nych, aranżacji i saum solnych jest cegła solna. Cegły wystę­pują w kolo­rach poma­ra­ńc­zowym i białym, oraz różnych odci­e­niach tych kolorów. Stosowane przez nas cegły są niezwykle wytr­zy­małe a jedno­c­ześnie estetyczny.

Natu­ralne kolory cegieł podkreślamy poprzez zasto­sowanie nowo­c­ze­snych systemów oświ­et­le­ni­owych: LED, RGB czy węży świetl­nych. Dzięki temu uzys­ku­jemy niesa­mowite efekty wizualne.

Cegły solne pozwa­lają na nowo­c­zesny design w połąc­zeniu z najnows­zymi mate­ri­a­łami wykor­zysty­wa­nymi w aranża­cjach wnętrz. Jednak miłoś­nicy rozwiązań natu­ral­nych również znajdą coś dla siebie, ponieważ cegły świetnie “odna­jdują się” w towar­zystwie drewna i kamienia.

Cegły solne łączymy ze sobą za pomocą specjal­nego kleju.

Tak zbudowane obiekty na pewno staną się wizy­tówką i ciekawym elementem zarówno w hote­lowych restau­ra­cjach, cent­rach SPA & Well­ness jak i nawet najm­niej­szych mieszka­niach. Będą także częścią budowania cieka­wego klimatu wpra­wi­a­ją­cego w zadowo­lenie klientów czy też gości.

Cegły solne znajd­ziecie w naszych sklepach:

solnysklep.pl i produktysolne.pl

Nasze obiekty wybu­dowane przy użyciu cegieł solnych znajd­ziecie na stronie:

solana.pl/budowagrotsolnych

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2