Zaznacz stronę
Grota solna

Grota solna

ŻRÓDŁO: https://portal.abczdrowie.pl Grota solna jest najnowszą, orygi­nalną metodą zasto­so­wania soli w celach lecz­ni­czych i rekre­acyj­nych, według opaten­to­wa­nych tech­no­logii. Jest to miejsce o baśniowym wnętrzu i zbawiennym dzia­łaniu na ciało i...
DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Inwe­stu­jemy w Waszą przy­szłość Wdro­żenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Solana Deve­lop­ment sp. z o.o. sp.k. Nazwa Bene­fi­cjenta „Solana Deve­lop­ment sp. z o.o.” spółka koman­dy­towa Wartość projektu 467 370,55 PLN Udział Unii...