GROTA SOLNA SOLANA KARPACZ

Użytkownicy kart BENEFIT SYSTEM i Fit Profit – wchodzą do groty solnej całkowicie za darmo.

 

Dzieci do momentu ukończenia trzech lat wchodzą bezpłatnie.
Dzieci powyżej trzech lat płacą za bilet ulgowy
Rodzic czy opiekun wchodzący z dzieckiem poniżej trzech lat płaci za bilet normalny
Jeśli dziecko płaci za bilet ulgowy to opiekun również korzysta z biletu ulgowego

 

Seanse bez dzieci – godz. : 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Cennik:

Bilet normalny – 15 zł

Bilet ulgowy 11 zł.

(uczniowie, studenci, emeryci, renciści, dzieci pow. 3 lat)

Karnety:

Karnet normalny 10 wejść  – 129 zł 

Karnet normalny 6 wejść –  80 zł

Karnet ulgowy 10 wejść  – 95 zł

Karnet ulgowy 6 wejść  – 59 zł.

Godziny otwarcia:

Codziennie:     10.00 – 20.00

Kontakt: 

GROTA SOLNA KARPACZ                                                             

ul. Mickiewicza 2

tel. 075 76 19 021

e mail : grotakarpacz@solana.pl